Kvalita ovzduší v oblasti Předhradí

Zkratkou PM (Particulate Matters) se označují prachové částice nebo také polétavé částice v ovzduší. Čísla 1, 2.5 a 10 ukazují velikost těchto částic v mikrometrech (µg). Čím je částice menší, tím je pro lidský organismus nebezpečnější.

  • PM 1.0 označuje částice o velikosti 1,0 μm nebo menší. Tyto částice jsou ještě menší než nejčastěji sledované PM 2.5 a mohou pronikat hlouběji do plicních sklípků, což zvyšuje riziko zdravotních problémů. Sem patří nejjemnější prach, viry a některé bakterie.
  • PM 2.5 označuje částice o velikosti 2,5 μm nebo menší. Tyto částice jsou tak malé, že mohou proniknout do plic, což zvyšuje riziko zdravotních problémů, jako jsou astma, bronchitida a srdeční choroby. Patří sem výpary z motorových vozidel, bakterie a nejrůznější aerosoly.
  • PM 10 označuje částice o velikosti 10 μm nebo menší. Tyto částice jsou větší než PM 2.5 a PM 1.0, ale stále mohou proniknout do dutin a dýchacího ústrojí a způsobovat zdravotní problémy, jako jsou alergie a astma. Patří sem pylová zrnka, prach či plísně.
    Dýcháme je každý den a mohou ovlivnit naše zdraví, proto je důležité vědět, kolik jich je v ovzduší. Měření mikrogramech na kubický metr (µg/m³) a barva u každého typu prachových částic označuje jak znečištěné ovzduší je.
vysvetleni pm castic

🟢 Zelená = Dobrá kvalita ovzduší, která nepředstavuje žádné riziko.
🟠 Oranžová = Zhoršená kvalita ovzduší. Citliví jedinci by se měli vyhnout venkovním aktivitám, protože se u nich mohou objevit respirační problémy.
🔴 Červená = Špatná kvalita ovzduší. Zvýšená pravděpodobnost nežádoucích účinků a zhoršení stavu srdce a plic u široké veřejnosti.

Aktuální naměřené hodnoty

Částice PM 1

5.20 μg/m³

Částice PM 2.5

7.10 μg/m³

Částice PM 10

7.10 μg/m³

Teplota

26.80 °C

Vlhkost vzduchu

38.10 %

Historie naměřených hodnot