Územní plán obce

Platný územní plán od 11.11.2020

Hlavní výkres

2 hlavni vykres oop velky

Další výkresy

Základní členění území

vykres zakladni cleneni

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

vykres vps asanace

Technická infrastruktura

vykres technicka infrastruktura

Koordinační výkres

vykres koordinacni

Širší vztahy

vykres sirsi vztahy

Předpokládané zábory

vykres podporovanych zaboru