Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce zasedá nově od ledna 2024 každé třetí pondělí v měsíci od 19:00 v budově Obecního úřadu, Husova 37, Pňov – Předhradí. V případě změny bude informace v aktualitách a na Facebooku obce. Týden před konáním zastupitelstva je vždy na úřední desce zveřejněn program zastupitelstva obce. Program zastupitelstva obce hlásíme rozhlasem vždy v sobotu před jeho konáním. Schválený zápis z minulého zastupitelstva je zveřejňován do týdne po konání zastupitelstva obce.

Ing. Jana Bydžovská

Starostka

Ing. Jana Bydžovská

Starostka

Telefon:
+420 724 179 709
E-mail:
starostka@pnov-predhradi.cz

Jan Pavlíček

Místostarosta

Jan Pavlíček

Místostarosta

Telefon:
+420 737 479 273
E-mail:
mistostarosta@pnov-predhradi.cz

Michal Salava

Zastupitel

Michal Salava

Předseda kontrolního výboru

Milan Beneš

Zastupitel

Milan Beneš

Člen finančního výboru

Eva Dušková

Zastupitel

Eva Dušková

Člen kontrolního a finančního výboru

Pavel Pekař

Zastupitel

Pavel Pekař

Předseda finančního výboru

Jan Zvěřina

Zastupitel

Jan Zvěřina

Člen kontrolního výboru