Naučná stezka Pňovský luh

Naučná stezka Pňovský luh byla slavnostně otevřena 31. srpna 2013. V roce 2023 oslavila své 10. výročí a k této příležitosti bude postupně doházet k opravě a obnově celé stezky a všech tabulí.

Velké díky za vybudování a obnovu stezky patří organizaci Českého svazu ochránců přírody Polabí a také Hance Rampírové. Ta na krásu v naší obci organizaci upozornila a bez její snahy a nápadu by stezka jen těžko vznikla. Hani, moc ti děkujeme!!!

Stezka vede krásnou krajinou našeho lužního lesa s řadou tůní a slepých ramen. Přibližuje místním i turistům zdejší bohatou historii, rostliny i zvířata. Procházky v rozkvetlém lužním lese a výpravy do zarostlého letního pralesa musí nadchnout všechny dobrodružné povahy. Na jaře tu najdete „peřiny“ fialových dymnivek, žlutých orsejů a bílých sasanek. V létě kvetou na březích Labe lekníny, stulíky a šípatky. Pokud je tato část roku hojná na deště, může se z části lesa stát neprostupná džungle plná malých močálů, lián a hmyzu.

Video o Pňovském luhu

Screenshot 2023 03 18 at 8.17.44

Je dlouhá 8,5 kilometru a najdete na ní celkem 11 zastavení (9 informačních a 2 interaktivní tabule) a 3 lavičky pro odpočinek. Na interaktivních tabulích je možné naučit se rozpoznávat zvířata podle stop či rostliny podle jejich plodů, na děti čekají dřevěné bludiště nebo puzzle. Komu by procházka nestačila, nemusí zoufat. Pňovský luh tvoří spolu s blízkým Veltrubským a Libickým luhem největší a nejzachovalejší komplex lužních lesů v Čechách, a tak se tady určitě nikdo nudit nebude. Stezka je dobře značená, určená pro pěší, ale část je sjízdná i pro cyklisty, kteří se mohou v Osečku napojit na Labskou cyklostezku.

Zastavení č. 1 – obec Předhradí. Zde se dozvíte něco o historii obce a historii hradu Oldříš. Doplněna je pověstí o uvěznění knížete Oldřicha a o sličné Boženě.

Zastavení č. 2 – pískovna Předhradí. Na informační tabuli je popsán vznik pískovny o rozloze cca 21 ha. V sedmdesátých letech 20. století se zde těžil písek pro stavbu dálnice Praha – Hradec Králové a pro stavbu pražského metra; těžba byla ukončena na počátku 90. let 20. století a dnes slouží zatopená pískovna k rekreačním účelům. V prostoru pískovny byly při těžbě porušeny sídelní objekty z raného středověku, které souvisí s existencí hradu Oldříš. Doplněna je pověstí o vodníkovi z Předhradí.

Zastavení č. 3 – řeka Labe a jeho povodí. Informační tabule je v nejsevernějším bodu stezky a informuje o řece Labe a rybách, které v něm žijí.

Zastavení č. 4 – Zdymadlo a Elektrárna. Zde naleznete informace o výstavbě Labské vodní cesty a zdejším zdymadle, dokončeném v roce 1952. V jeho sousedství byla v letech 2011-12 vystavěna vodní elektrárna o nadmořské výšce 188,59 metrů se spádem 1,9 m, průtokem 51 m³/s a instalovaným výkonem tří kaplanových turbín 900 kW. Jedná se o unikátní vodní elektrárnu díky jejímu spádu, který je menší než dva metry.

Zastavení č. 5 – Židovka. Další zastávkou je tůň Židovka uprostřed Pňovského luhu. Dozvíte se mnoho informací o životě v lužním lese a unikátnosti okolní přírody. Popisuje také význam evropsky významné lokality Libické luhy a doplněna je místní pověstí o labské tůni Židovka a loupežné bandě.

Zastavení č. 6 – fauna lužního lesa. Na informační tabuli jsou popsány nejvýznamnější druhy ptáků a savců žijících v lužním lese. Informuje, že zde byl v roce 1990 zaznamenán (krátkodobě) i výskyt losa evropského. Doplněna je pověstí o šotkovi.

Zastavení č. 7 – obec Pňov. Na informační tabuli je popsána historie obce a památného stromu Oldříšský dub. Doplněna je pověstí o Oldřišském dubu.

Zastavení č. 8 – flóra lužního lesa. Na informační tabuli je vysvětleno, proč patří lužní lesy k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Doplněna je pověstí o divoženkách.

Zastavení č. 9 – Karasovo rameno. Zde se dozvíte, jak vznikly slepá labská ramena a změny toku řeky v minulosti. Doplněna je pověstí o vodníkovi z Pňova.

Zastavení č. 10 – interaktivní tabule nejen pro děti s názvem Poznáte nás podle stop?

Zastavení č. 11 – interaktivní tabule nejen pro děti s otáčecími kartami s poznáváním rostlin a jejich plodů.

Odkaz pro stažení zobrazení celé trasy na Mapy.cz najdete zde.