Hřbitovy

Stanovení ceny za hrobnové místo na hřbitovech v Pňově – Předhradí

Hrobová místa v obci Pňov-Předhradí na parc.č.19 (katolický hřbitov) a parc.č.120/2 (evangelický hřbitov) k.ú. Předhradí.

Výše ceny za nájem místa na místních hřbitovech se řídí platnými předpisy o cenách. V souladu s Občanským zákoníkem jsou poplatky za hrobová místa tvořena dvěma položkami:

  1. Nájem z místa (stanoveno Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR ze dne 12. 12. 2008, částka 14, Výměr MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008)
  2. Nájem za cenu služeb (odvoz a uložení odpadů, údržba zeleně, atd.)

STANOVENÍ CENY:

  1. Nájem z místa:   3,- Kč za 1m2 a rok
  2. Nájem za cenu služeb:   79,- Kč za 1m2 a rok

Výsledná cena za nájem hrobového místa činí 82,- Kč za m2 a rok. Výměry hrobových míst se zaokrouhlují matematicky na dvě desetinná místa.

Toto stanovení cen je platné od 1.1.2018 a pronájem bude placen na dobu 10 let.

Pronajímatel si vyhrazuje právo provést úpravu stanovených cen v případě změn regulované maximální ceny nájmu z místa nebo výrazného navýšení cen nebo objemu služeb.

Ke stažení

Hřbitovní poplatky: Usnesením zastupitelstva obce Pňov-Předhradí ze dne 14.5.2018 s účinností od 1.1.2018 (PDF)

Řád veřejného pohřebiště obce Pňov – Předhradí (PDF)

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad.
e-mail: ou@pnov-predhradi.cz
tel.: +420 602 501 211 (paní Seifertová)