Znak a vlajka obce

image111220113237 000

Znak

Zdůvodnění:

Při tvorbě znaku vycházel heraldik z následujících skutečností:

Obec Pňov-Předhradí tvoří tři historické obce – Pňov, Předhradí a Klipec. Obce se nacházejí v povodí Labe, které ovlivňuje vznik lužních lesů (modrá barva). Na jejich katastru se kdysi nacházel hrad Oldříš, který je na znaku symbolizován stříbrnou hradbou o třech stínkách (tři obce). Oblast lužních lesů je bohatá na dubový porost, který jsem zpodobnil jako zlatou ostrev o třech sucích, z nichž vyrůstají tři větévky zakončené dubovými listy.

Podkova poukazuje na zemědělský charakter obcí a zároveň na historický název obce Klipec (Glückz), který znamená ve starogermánštině štěstí. Na štěstí poukazují i dva čtyřlístky, které jsou zároveň symbolem selských rodů a zemědělství.

Barvy a kovy jsou použity z důvodů heraldických.

Popis:

Modrý španělský štít s modrou vlnitou patou překrývající stříbrné cimbuří o třech stínkách. Nad prostřední stínkou zlatá ostrev o třech sucích z nichž vyrůstá po jednom dubovém lístku.V hlavě štítu nad ostrví stříbrná podkova a po jejích stranách po jednom zlatém čtyřlístku.

image111220113303 000

Vlajka

Popis:

Na modrém listu do 3/10 dolní žerďové části zasahující bílé cimbuří o třech stínkách do poloviny překryté modrým vlnitým pruhem o třech vrcholech.

Nad prostřední stínkou žlutá ostrev o třech sucích, z nichž vyrůstá po jednom dubovém lístku. Nad ostrví bílá podkova a po stranách ostrve po jednom žlutém čtyřlístku.