Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY pro rok 2024

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 • Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 činí 1000 Kč/osoba/rok
  trvale hlášenou v obci Pňov-Předhradí
 • Nebo 1000 Kč za každou nemovitost, ve které není k trvalému pobytu
  hlášena žádná osoba a je určena k individuální rekreaci

Obecně závazná vyhláška obce Pňov-Předhradí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Poplatek za psy

 • Poplatek za psy je ve výši 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč za každého dalšího.

Obecně závazná vyhláška obce Pňov-Předhradí o místním poplatku ze psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Poplatky za každý i započatý m2 a každý započatý den:
  za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč,
  za umístění reklamních zařízení 50 Kč,
  za provádění výkopových prací 10 Kč,
  za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
  za umístění skládek 10 Kč,
  za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
  za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
 • Paušální poplatky:
  za vyhrazení trvalého parkovacího místa 300 Kč za měsíc,
  za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 600 Kč za týden.

Obecně závazná vyhláška obce Pňov-Předhradí  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Způsob platby

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně kartou na OÚ Pňov-Předhradí od 11.3.2024 – 22.3.2024.

V Klipci v zasedací místnosti SDH Klipec bude možno zaplatit hotově nebo kartou  ve čtvrtek 14.3.2024 od 16-18 hodin.

Číslo účtu obce:

297363768/0300

Variabilní symboly:

Odpad: 1345
Pes: 1341
Odpad a pes: 1345001341

Specifický symbol:

Klipec: 1000čp
Pňov: 2000čp
Předhradí: 3000čp

čp značí číslo popisné vašeho domu, které připojíte za specifický symbol

Známka na popelnici Vám bude vydána na OÚ po zaplacení hotově, kartou nebo po připsání platby na účet obce. Známky bude nutné vylepit na popelnice nejpozději do 25.3.2024.

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad.
e-mail: ou@pnov-predhradi.cz
tel.: +420 602 501 211 (paní Seifertová)

Děkujeme, že poplatky platíte včas a ve správné výši.