Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY pro rok 2023

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 činí 950 Kč/osoba/rok
    trvale hlášenou v obci Pňov-Předhradí
  • Nebo 950 Kč za každou nemovitost, ve které není k trvalému pobytu
    hlášena žádná osoba a je určena k individuální rekreaci

Poplatek za psy

  • Poplatek za psy je ve výši 50 Kč za jednoho psa a 70 Kč za každého dalšího.

Způsob platby

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně kartou na OÚ Pňov-Předhradí od 16.3.2023 – 24.3.2023.

V Klipci v zasedací místnosti SDH Klipec bude možno zaplatit hotově ve čtvrtek 16.3.2023 od 16-18 hodin.

Číslo účtu obce:

297363768/0300

Variabilní symboly:

Odpad: 1345
Pes: 1341
Odpad a pes: 1345001341

Specifický symbol:

Klipec: 1000čp
Pňov: 2000čp
Předhradí: 3000čp

čp značí číslo popisné vašeho domu, které připojíte za specifický symbol

Známka na popelnici Vám bude vydána na OÚ po zaplacení hotově, kartou nebo po připsání platby na účet obce. Známky bude nutné vylepit na popelnice nejpozději do 27.3.2023

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad.
e-mail: ou@pnov-predhradi.cz
tel.: +420 602 501 211 (paní Seifertová)

Děkujeme, že poplatky platíte včas a ve správné výši.