znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení rozhlasu ze dne 13.1.2024 – 14. zasedání zastupitelstva obce

Oznamujeme, že v pondělí 15.1.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pňově – Předhradí 14. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

 

–    Schválení zápisu ze zasedání ze dne 11.12.2023

–    Schválení administrace veřejné zakázky malého rozsahu s MAS Podlipansko, o.p.s. vč. schválení podpisu příkazní smlouvy

–    Schválení směrnice o  zadávání veřejných zakázek a koncesí malého rozsahu

–    Dotazy a připomínky zastupitelů

 

 

 

Další nedávné hlášení rozhlasu