znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení rozhlasu ze dne 16.3.2024 – 16. zasedání zastupitelstva obce

Oznamujeme, že v pondělí 18.3.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Pňově – Předhradí  16. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.     Schválení zápisu ze zasedání ze dne 19.2.2024

2.     Rozpočtové opatření č.2

3.     Schválení podpisu smluv na věcné břemeno zbudování vodovodního řadu

4.     Vyhodnocení nabídek na obnovu dětských hřišť

5.     Darovací smlouva  na katolický hřbitov

6.     Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s ČEZ

7.     Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu