znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení rozhlasu ze dne 17.2.2024 – 15. zasedání zastupitelstva obce

Oznamujeme, že v pondělí 19.2.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pňově – Předhradí 15. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.     Schválení zápisu ze zasedání ze dne 15.1.2024

2.     Rozpočtové opatření č.1

3.     Schválení veřejnoprávní smlouvy s SDH Pňov na podporu činnosti spolku v roce 2024

4.     Vyhodnocení výběrového řízení a schválení podpisu smlouvy o dílo

5.     Schválení podání dotace na Středočeský kraj

6.     Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu