znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 13.4.2024 – 17. zasedání zastupitelstva obce.

Oznamujeme, že v pondělí 15.4.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Pňově – Předhradí 17. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.     Schválení zápisu ze zasedání ze dne 18.3.2024

2.     Rozpočtové opatření č.3

3.     Schválení klimatického plánu SECAP Podlipansko

4.     Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene pro Svazek obcí Jižní Polabí

5.     Revokace usnesení č. 12/IV/2023 ze dne 20.11.2023 – dohoda s obcí  Oseček o zajištění plynulého provozu vodovodu

6.     Schválení dohody mezi obcí Oseček a Pňov-Předhradí a Vak Nymburk a.s. o zajištění plynulého provozu vodovodu

7.     Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu