znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 15.06.2024 – Zastupitelstvo

Oznamujeme, že v pondělí 17.06.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Pňově – Předhradí 19. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.     Schválení zápisu ze zasedání ze dne 20.5.2024

2.     Rozpočtové opatření č. 5

3.     Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ

4.     Schválení kapacity MŠ na školní rok 2024/2025

5.     Schválení výše školného v MŠ na školní rok 2024/2025

6.     Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovod v Osečku

7.      Schválení závěrečného účtu obce za rok 2023

8.     Schválení účetní závěrky za rok 2023

9.     Schválení převodu hospodářského výsledku obce za rok 2023

10.    Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2023

11.    Schválení převodu hospodářského výsledku MŠ na rok 2023

12.    Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu