znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 17.05. 2024 – 18. zasedání zastupitelstva obce

Oznamujeme, že v pondělí 20.05.2024 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pňově – Předhradí 18. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.     Schválení zápisu ze zasedání ze dne 15.4.2024

2.     Rozpočtové opatření č. 4

3.     Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ Distribuce, a.s.

4.     Schválení závěrečného účtu za rok 2023

5.     Informování o věcech v obci probíhajících a plánovaných

6.     Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu