znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 17.11.2023 – 12. zasedání zastupitelstva obce.

Oznamujeme, že v pondělí 20.11.2023 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pňově – Předhradí 12. zasedání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1.    Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.10.2023

2.    Rozpočtové opatření č. 9

3.    Schválení podpisu smlouvy o zřízení zpětného odběru se společností Rema Systém, a.s.

4.    Dohoda mezi obcí Oseček a Pňov-Předhradí o zajištění plynulého provozu vodovodu

5.    Schválení smlouvy o poskytování služeb účetnictví pro spolek Rybáři Předhradí z.s.

6.    Projednání aktualizace plánu společných zařízení KoPÚ Klipec

7.    Schválení obecně závazné vyhlášky obce Pňov-Předhradí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8.    Schválení obecně závazné vyhlášky obce Pňov-Předhradí o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

9.    Schválení obecně závazné vyhlášky obce Pňov-Předhradí  o místním poplatku ze psů

10.  Vyhodnocení nabídek na překládku chodníků podél silnice I/38

11.   Projednání snížení odměny místostarosty

12.   Projednání ceny vodného na rok 2024

13.   Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2024

14.   Dotazy a připomínky zastupitelů

 

 

 

Další nedávné hlášení rozhlasu