znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 20.06. a 21.06.2024 – Hydrologický průzkum.

Upozorňujeme, že ve dnech 20.06. a 22.06. 2024 bude v naší obci v části Pňov a Předhradí provádět p. Spurná z firmy Inset s.r.o. hydrologický průzkum pro účely připravovaného obchvatu obce. Průzkum obnáší kontrolu hladiny vody ve studni u náhodně vybraných rodinných domů. Děkujeme za pochopení. Uvedená informace se netýká části obce Klipec.

Další nedávné hlášení rozhlasu