znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 23.1.2024 – Tříkrálová sbírka – poděkování

Jménem Charity České republiky děkují vaši koledníci, Adam, Kryštof a Jitka, všem dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a všem přejí pokojný a požehnaný rok 2024. Do letošní Tříkrálové sbírky v naší obci jste koledníkům přispěli rekordními 39.678,– Kč, což je nejvíce za dobu konání sbírky.

Další nedávné hlášení rozhlasu