znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 5.6. a 7.6.2024 – Volby do Evropského parlamentu.

Oznamujeme, že ve dnech 7.6. a 8.6. 2024 probíhají volby do Evropského parlamentu. Pro tyto volby byly stanoveny 2 volební okrsky. Sídlo  volebního okrsku č. 1 je na obecním úřadě, Husova 37, Pňov. Okrsek je určen pro voliče z Pňova a z Předhradí. Sídlo volebního okrsku č. 2 je v zasedací místnosti SDH Klipec, na adrese Klipec 42. Okrsek je určen pro voliče z Klipce.

Další nedávné hlášení rozhlasu