znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

Hlášení ze dne 9.12.2023 – 13. zasedání zastupitelstva obce

Oznamujeme, že v pondělí 11.12.2023 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pňově – Předhradí 13. zasedání zastupitelstva obec s následujícím programem:

–  Schválení zápisu ze zasedání ze dne 20.11.2023
–  Rozpočtové opatření č. 10
–  Schválení rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2024
–  Schválení ceny vodného na rok 2024
–  Schválení rozpočtu fondu obnovy vodovodu na rok 2024
–  Plán inventarizace za rok 2023
–  Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly MŠ Pňov-Předhradí
–  Schválení podpisu smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení nových odběrných míst s ČEZ Distribuce a.s.
–  Schválení nákupu sekačky Seco
–  Informování o uzavírání smluv na věcná břemena pro kanalizaci
–  Schválení smlouvy o zpracování žádosti o dotaci na odpady
–  Dotazy a připomínky zastupitelů

Další nedávné hlášení rozhlasu