znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024

Vyvěšeno: 27 listopadu 2023
Datum sejmutí: 14 prosince 2023

Poslední záznamy na úřední desce