znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

V V – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 20 Územního plánu Poděbrady

Vyvěšeno: 27 května 2024
Datum sejmutí: 4 července 2024

Poslední záznamy na úřední desce