znak pnov predhradi
znak pnov predhradi

VV – Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Územního plánu Libice nad Cidlinou včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 24 května 2024
Datum sejmutí: 2 července 2024

Poslední záznamy na úřední desce